آزمون ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

جهت ورود به آزمون، ابتدا عنوان کتاب را از لیست زیر انتخاب نمایید و سپس بر روی ترم مورد نظر کلیک کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Family Starter” tab_id=”1609168350079-ab78d6f0-bb1c”][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Family and Friends 1″ tab_id=”1609168420916-9bb5c5b2-5186″][vc_wp_text]

 [/vc_wp_text][vc_wp_text]

[/vc_wp_text][vc_wp_text]

 [/vc_wp_text][vc_wp_text]

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Family and Friends 2″ tab_id=”1609168350081-77a4d8a3-bce4″][vc_wp_text]

[/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Family and Friends 3″ tab_id=”1609169740959-8e1d31a9-fdca”][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Family and Friends 4″ tab_id=”1609169510422-a9b80707-8b5c”][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Family and Friends 5″ tab_id=”1609169510423-41613012-6eb0″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Family and Friends 6″ tab_id=”1609169708187-0bd823d1-89f1″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]

 [/vc_wp_text][vc_wp_text]

 [/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”American Starter” tab_id=”1609169558148-6a56f382-1f55″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”American English 1″ tab_id=”1609169558149-1a536cf8-0e47″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”American English 2″ tab_id=”1609169824373-b1d9b3fc-dc86″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_tta_accordion active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”American English 3″ tab_id=”1609169879788-7480e096-b606″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”American English 4″ tab_id=”1609169879789-2ec149d2-4cd9″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]aef4c-3e[/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text]American English File 4E Final Exam[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”American English 5″ tab_id=”1609169923460-57ce6af1-a290″][vc_wp_text]American English File 5A Final Exam[/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Others” tab_id=”1609170010644-85dca01a-9ff2″][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

اسکرول به بالا