لینوکس جلسه ۲ دستور mkdir

راهنمای سریع برای ایجاد پوشه در ترمینال لینوکس با استفاده از دستور mkdir

برای باز کردن ترمینال میتوانید از کلید ترکیبی Ctrl+Alt+T استفاده کنید.

حال با استفاده از دستور mkdir شما میتوانید مانند مثال زیر، پوشه ایجاد کنید :

mkdir fruits

در ضمن شما میتوانید با یک دستور چندین پوشه ایجاد کنید :

mkdir dogs cars

با افزودن گزینه -p می توانید چندین پوشه تو در تو نیز ایجاد کنید :

mkdir -p fruits/apples

گزینه ها در دستورات لینوکس معمولاً به این شکل بکار می روند. شما باید آنها را بلافاصله بعد از نام فرمان اضافه کنید، این گزینه ها نحوه رفتار دستور را تغییر می دهند. اغلب می توانید چندین گزینه را نیز ترکیب کنید.

شما می توانید با استفاده از ساختار زیر با سایر گزینه های هر دستور بیشتر آشنا شوید.

man <command name>

برای نمونه اکنون با مثال زیر امتحان کنید.

man mkdir

به یاد داشته باشید با زدن دکمه q میتوانید از صفحه راهنما خارج شوید.

در پایان باید گفت صفحات Man راهنما های شگفت انگیزی در داخل لینوکس هستند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید