مدیر سایت

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان ۳

۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان ۲

The Old Lady An old lady went out shopping last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. A man got […]
۷ بهمن ۱۴۰۱

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان ۱

۸ آبان ۱۳۹۹

پایتون جلسه ۳ مروری بر مبانی برنامه نویسی

در این مبحث ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه اولین برنامه های Python خود را توسعه دهید. علی رغم این واقعیت که این برنامه ها […]