۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان ۳

۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان ۲

The Old Lady An old lady went out shopping last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. A man got […]
۷ بهمن ۱۴۰۱

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان ۱

۸ آبان ۱۳۹۹

پایتون جلسه ۳ مروری بر مبانی برنامه نویسی

در این مبحث ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه اولین برنامه های Python خود را توسعه دهید. علی رغم این واقعیت که این برنامه ها […]
۶ آبان ۱۳۹۹

پایتون جلسه ۲ محیط توسعه کدنویسی

قبل از معرفی محیط کدنویسی پایتون ، ابتدا اجازه دهید ببینیم IDE(Integrated Development Environment) و ویرایشگر کد چیست و شرایط لازم برای یک کد خوب برای […]
۴ آبان ۱۳۹۹

پایتون جلسه ۱ مقدمه ای بر پایتون

پایتون چیست؟ پایتون یک زبان برنامه نویسی عمومی و مدرن است که در ابتدا توسط یک برنامه نویس هلندی به نام Guido van Rossum در اواخر […]
۳ آبان ۱۳۹۹

لینوکس جلسه ۲ دستور mkdir

راهنمای سریع برای ایجاد پوشه در ترمینال لینوکس با استفاده از دستور mkdir
۳۰ مهر ۱۳۹۹

لینوکس جلسه ۱ مقدمه ای بر ترمینال

مقدمه ای بر ترمینال لینوکس